Giriş yapmadınız.

Sayın ziyaretçi, HababamVadisi sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

AsLan

TeBeSSüm_SivasLiBeLa

  • Konuyu başlatan "AsLan"

Mesajlar: 1,255

Meslek: Konstrukteur

Tesekkür Edenler: 11

  • Özel mesaj gönder

2

Sunday, July 22nd 2012, 12:04pm

Fatiha suresinin fazileti

Fatiha suresinin fazileti

Sual: Her namazda okuduğumuz Fatiha sûresinin mânası nedir?
CEVAP
Ümm-ül-Kur’an da denilen Fatiha-i şerifenin meali şöyledir:
(Rahman ve rahim olan Allahü teâlânın ism-i şerifini okuyarak başlıyorum. Hamd ve senanın en üstünü, bütün âlemleri yaratan, [bir nizam üzere birbirine bağlayan] Allahü teâlâya mahsustur. Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette kullarına çok merhamet edicidir. Kıyamet gününün mâliki [ve hâkimi] yalnız Odur. Biz, ancak sana ibadet ederiz [Senden başka ibadete layık ve müstahak olan hiçbir şey yoktur] ve ancak senden yardım isteriz. Bizi [itikadımızda, fiillerimizde, sözlerimizde ve ahlakımızda, ifrat ve tefrit arasında, orta yol olan] doğru yolda bulundur! [Bu yolda bizi sabit eyle!] Bizi kendilerine [fadl ve ihsanınla] nimet verdiğin kimselerin [enbiyanın, evliyanın ve sıddıkların] yolunda bulundur! [Hakkı kabul etmeyip] senin gazabına uğrayanların ve sapıkların yolunda bulundurma! [Âmin].) [C. Veremedi kitabı]

Fatiha-i şerifenin önemi hakkında birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez.) [Deylemi]

(Hayrı en çok olan sûre Fatiha’dır, her derde şifadır.) [Beyheki]

(En faziletli sûre Fatiha’dır.) [Hâkim]

(Fatiha sûresi Allahü teâlânın gazabını önler.) [Şir’a]

(Fatiha sûresi zehirlere şifadır.) [Ebu-ş-şeyh]

Bir sahabi, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur’an-ı azimdendir.) [Tirmizi]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:
(Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nurla seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha sûresiyle, Bekara sûresinin son âyetleridir. Bu ikisini okursan, istediğin mutlaka verilir.) [Müslim]

Eshab-ı kiramdan biri, yılan sokan bir kabile reisine Fatiha sûresini okuyunca, Allahü teâlânın izniyle hasta şifaya kavuştu. Kabile reisi, 30 koyun hediye etti. Sahabi, caiz olup olmadığını bilmediği için Peygamber efendimize sordu. Resulullah, (Ne okudun?) buyurdu. O da, Fatiha sûresini okuduğunu bildirince, ona buyurdu ki:
(Fatiha’nın şifa olduğunu nasıl bildin? O koyunları, yanınızdakilerle paylaşın ve bana da bir hisse ayırın!) [Buhari]

Dua okuması bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. Fatiha sûresi, duaların en iyisini bildirmek için nazil oldu. İmam, el-Fatiha dediği zaman, herkesin sessizce okuması iyi olur, çünkü duaların sonunda hamd etmek müstehabdır. Hamd etmenin en iyisi de, Fatiha okumaktır.


alinti
wbb.thread.post.signature
...Milyon salât, milyon selâm sana olsun, ey Allah'ın Resulü! (s.a.v) Dil kılıcım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Hazreti Muhammed'in (s.a.v) eşsiz güzellikteki endâmına salâvat olsun...


Aslan Takdir Ediliyorsan Degilde, Taklit Ediliyorsan Basarmissin demektir
Weise ist nicht, wer viele Erfahrungen macht, sondern wer aus wenigen lernt, viele nicht machen zu müssen...

TeBeSSüm

AsLan

TeBeSSüm_SivasLiBeLa

  • Konuyu başlatan "AsLan"

Mesajlar: 1,255

Meslek: Konstrukteur

Tesekkür Edenler: 11

  • Özel mesaj gönder

1

Sunday, July 22nd 2012, 12:02pm

Fatiha Sûresinin Anlamı (Manası)

Fatiha Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.


Fatiha Sûresinin Anlamı (Manası)

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!)
Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.
wbb.thread.post.signature
...Milyon salât, milyon selâm sana olsun, ey Allah'ın Resulü! (s.a.v) Dil kılıcım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Hazreti Muhammed'in (s.a.v) eşsiz güzellikteki endâmına salâvat olsun...


Aslan Takdir Ediliyorsan Degilde, Taklit Ediliyorsan Basarmissin demektir
Weise ist nicht, wer viele Erfahrungen macht, sondern wer aus wenigen lernt, viele nicht machen zu müssen...

TeBeSSüm

Social bookmarks

net.hawkes.counter:

net.hawkes.counter.hitsRecord 39,046 | net.hawkes.counter.hitsTotal 6,972,537